ინერტული მასალები

მოგეხსენებათ, კომპანიის მთავარი პროდუქსია იყო და იქნება სამშენებლო ბლოკი. მაგრამ, მნიშვნელოვანი მოთხოვნის გამო, ჩვენ ასევე ვყიდით ინერტულ მასალებს, რომლებისგანაც ვამზადებთ ჩვენს ბლოკს: 0-5 — 5-12 ფრაქციის “დრაბილკის” ღორღს; და საჯავახოს/რიონის სილას.

აღნიშნული ფრაქციის ღორღი საუკეთესოა ე.წ. “ცოკოლის” ჩასასხამად და მდინარის ხრეშთან შედარებით ნაკლებ ცემნტს ითხოვს — თანაც, უფრო მაღალი მარკის ბეტონის დამზადების საშუალებას იძლევა.

ინერტულ მასალას ვყიდით დაფასოებულს — წონით — 50 კგ (ტომარა — კლიენტის).

იხილეთ ფასები.

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: