ჩვენი ბლოკის ლაბორატორიული შემოწმება

ჩვენი ბლოკის ბეტონის მარკა, ყველაზე მცირე, M50-ის შესაბამისია!

IMG_20150930_145631159.jpg

IMG_20150907_142215323

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: