გვაქვს ახალი ასორტიმენტი

დავიმატეთ ორი ახალი ყალიბი: “19-ანი და “14,5-ანი. შესაბამისად, გთავაზობთ განსხვავებული — ახალი ზომის ბლოკებს.

19X38,5X19 სმ
“19-ანი ბლოკი
"14,5-ანი ბლოკი
“14,5-ანი ბლოკი

ახალი ბლოკების ზუსტი ზომებია:

  1. “14,5-ანი: 14,5 X 38,5 X 19 სმ;
  2. “19-ანი: 19 X 38,5 X 19 სმ.

ახალი პროდუქცია გამოირჩევა:

  1. “ზამოკის” ტიპის გვერდითა კიდით, რაც, აშენების დროს, “რასტვორის” მნიშვნელოვან ეკონომიას იძლევა;
  2. მის კლასში სიმსუბუქით: “19-ანი = 16,5 კგ; “14,5-ანი = 12,5 კგ — რაც ტრანსპორტირების დროს იძლევა მნიშვნელოვან ეკონომიას (შედარებისთვის: “20-ანი = 21 კგ; “15-ანი = 18 კგ);
  3. მის კლასში უფრო დაბალი ფასით: “19-ანი = 1,20₾; “14,5-ანი (შედარებისთვის: “20-ანი = 1,30₾; “15-ანი = 1,00₾).

აღსანიშნავია, რომ აღნიშნული პროდუქციის საწარმოებლად, ვიყენებთ იგივე მარკის ბეტონს, რასაც ძველ ზომებზე. თუმცა, ახალი პროდუქციის შედარებით თხელ-კედლიანობის გამო, მისი დახვავებით დაცლა არ არის რეკომენდებული.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: